logo

Opiekunka dziecięca

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Opiekunka dziecięca 325905

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·          Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr I

semestr II

semestr III

semestr IV

Liczba godzin tygodniowo realizowanych

Liczba godzin w okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

2

 

 

 

1

32

Łączna liczba godzin

2

0

0

0

1

32

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

3

 

 

 

1,5

48

2

Podstawy działalności gospodarczej

 

 

1

2

1,5

48

3

Język obcy zawodowy

 

 

3

 

1,5

48

4

Propedeutyka zdrowia

 

3

 

 

1,5

48

5

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

 

 

 

3

1,5

48

6

Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

2

 

 

 

1

32

7

Organizacja ochrony zdrowia

 

2

 

 

1

32

8

Język migowy

2

 

 

 

1

32

9

Technologie informatyczne

 

 

 

2

1

32

10

Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

2

2

2

 

3

96

11

Teoretyczne podstawy wychowania dziecka

2

2

2

 

3

96

12

Teoria wychowania muzycznego

1

 

 

 

0,5

16

13

Teoria wychowania artystycznego

1

 

 

 

0,5

16

Łączna liczba godzin

13

9

8

7

18,5

592

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Pracownia pielęgnacji dziecka

 

4

4

4

6

192

2

Pracownia wychowania dziecka

 

 

3

4

3,5

112

3

Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę

2

3

 

 

2,5

80

4

Wychowanie artystyczne dziecka

2

3

 

 

2,5

80

5

Opieka nad dzieckiem

 

 

4

4

4

128

Łączna liczba godzin

4

10

11

12

18,5

592

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

17

19

19

19

37

1184

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

19

19

19

19

38

 

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera