logo

Kurs księgowości komputerowej I stopnia

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Jesteśmy elastyczni, organizujemy kursy na miarę Twoich potrzeb i możliwości. 
Powiedz czego potrzebujesz, my zrobimy resztę.

KURS KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ I STOPNIA

Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych
Zajęcia odbywają się w tygodniu lub weekendy. 

Profil uczestnika kursu

Na kurs z Księgowości Komputerowej zapraszamy wszystkie osoby, które pracują w działach księgowości oraz te, które chcą w przyszłości wykonywać zawód księgowego, a także podnieść woje kwalifikacji w danym zakresie.

Indywidualne podejście

Zajęcia na naszych kursach odbywają się w kameralnych grupach tj. 6 – 12 osób co pozwala nam na indywidualny kontakt z każdym kursantem. Taka forma zajęć jest najbardziej efektywna i w 100 % przynosi zamierzone efekty. Wykładowca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym z kursantów, analizę jego potrzeb oraz odpowiedź na wszystkie istotne pytania co daje nam najbardziej wymierne wyniki nauczania oraz pełne zadowolenie naszych Klientów.

Jakie umiejętności zyska uczestnik kursu ?

Absolwent kursu nabędzie praktyczne i teoretyczne wiadomości wykorzystywane w księgowości. Duża liczba godzin praktycznych pozwoli na swobodne poruszanie się i wykonywanie czynności księgowych.

Forma kursu

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, które wykorzystywane są podczas kursu i po jego odbyciu.

Program kursu :

1.Podstawy i organizacja rachunkowości

 • podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości
 • zakładowy plan kont

2. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych

 • konto księgowe
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych
 • ewidencja syntetyczna i analityczna

3. Rozrachunki i roszczenia

 • rozrachunki z dostawcami
 • rozrachunki z tytułu VAT
 • ćwiczenia w ewidencji rozrachunków – SYMFONIA Fik

4. Aktywa trwałe

 • klasyfikacja aktywów trwałych
 • środki trwałe i ich ewidencja
 • amortyzacja środków trwałych
 • ewidencja wartości niematerialnych prawnych
 • ćwiczenia w ewidencji aktywów trwałych – SYMFONIA Fik

5. Wynagrodzenia

 • dokumentacja dotycząca wynagrodzeń
 • ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników
 • sporządzanie listy płac
 • ewidencja rozrachunków pracownikami z tytułu wynagrodzeń
 • rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • rozrachunki z US z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • ćwiczenia w ewidencji wynagrodzeń narzutów na wynagrodzenia – SYMFONIA FiK

6. Środki pieniężne i rachunki bankowe

 • ewidencja operacji gotówkowych
 • ewidencja operacji bezgotówkowych
 • ćwiczenia w ewidencji środków pieniężnych – SYMFONIA FiK

7. Obrót towarowy i materiałowy

 • ewidencja zakupu towarów
 • rozliczenie zakupu towarów
 • ewidencja sprzedaży towarów
 • ćwiczenia w ewidencji obrotu towarowego

8. Podatek od towarów usług

 • rozrachunki z tytułu podatku VAT
 • ewidencja księgowa podatku VAT
 • ćwiczenia w ewidencji VAT

Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku MEN.


ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera