logo

AutoCAD - stopień I

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Jesteśmy elastyczni, organizujemy kursy na miarę Twoich potrzeb i możliwości. 

Powiedz czego potrzebujesz, my zrobimy resztę.

KURS Auto CAD - stopień I

Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych
Do wyboru tryb dzienny, wieczorowy lub weekendowy. 

AutoCAD należy do grupy najpopularniejszych programów służących do komputerowego opracowywania projektów technicznych ( płaskich- Auto Cad I stopnia oraz przestrzennych- Auto Cad II stopnia). Program ten, ze względu na swoje bardzo duże możliwości, w sposób istotny ułatwia i przyspiesza prace projektowe. Ma to ogromne znaczenie przy ciągle rosnących wymaganiach odnośnie jakości i terminowości.

Ramowy program kursu:

1. Wprowadzenie do programu AutoCAD

- Elementy ekranu AutoCAD’a, dostosowanie pasków narzędzi, menu główne, menu kursora

- Otwieranie, zapisywanie i zamykanie rysunków

- Tworzenie szablonów i korzystanie z nich

- Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń

- Korzystanie ze skrótów klawiaturowych

- Zapoznanie się ze zmiennymi systemowymi

- Częściowe wczytywanie i otwieranie rysunku

2. Układy współrzędnych

- Biegunowy i kartezjański układ współrzędnych

- Globalny i lokalny układ współrzędnych

- Bezpośrednie wprowadzanie odległości

3. Przestrzeń robocza AutoCAD’a

- Ustawienie granic rysunku

- Formatowanie jednostek miary

4. Podstawowe elementy rysunkowe

- Tworzenie rysunków przy użyciu linii, okręgów i łuków

- Rysowanie prostokątów, wieloboków, pierścieni, splajnów i punktów

- Szkicowanie

- Linie o nastawialnej szerokości – polilinie

- Tworzenie i modyfikowanie multilinii

5. Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

- Oglądanie rysunku

- Powiększanie i przesuwanie w czasie rzeczywistym (NFRAGM i ZOOM)

- Podgląd dynamiczny

- Praca w rzutniach sąsiadujących w obszarze Modelu

- Odświeżanie i regenerowanie rysunku

6. Rysowanie precyzyjne

- Dostosowanie skoku i siatki

- Rysunek aksonometryczny

- Lokalizacja punktów charakterystycznych na obiektach – stałe tryby lokalizacji

- Użycie funkcji Auto Track do rysowania obiektów względem innych obiektów

- Wykorzystanie linii konstrukcyjnych: prostej i półprostej

- Korzystanie z kalkulatora programu AutoCAD

7. Konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku

- Sposoby wyboru obiektów, szybki wybór

- Edycja za pomocą uchwytów

- Polecenia dokonywania zmian, modyfikacji położenia i kształtu obiektów (usuwanie, kopiowanie, wymazywanie, przesuwanie, zmiana wielkości obiektów, kopiowanie równoległe, tworzenie szyku prostokątnego i kołowego, lustrzane odbicie, obracanie, przerywanie, wydłużenie, ucinanie, rozbijanie, fazowanie i zaokrąglanie)

- Korzystanie z okna Cechy

8. Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

- Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów

- Tworzenie i filtrowanie warstw

- Ustawianie bieżącej warstwy

- Widoczność warstw w rysunku

- Sterowanie kolorem i rodzajem linii

- Korzystanie z paska narzędzi Przybory

9. Informacje i dane statystyczne

- Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych

- Informacje o obiektach, czasie wykonania projektu, zasobach systemowych


10. Tworzenie napisów

- Tekst prosty i akapitowy

- Znaki szczególne

- Edycja tekstu oraz cech linii tekstu

- Tworzenie i modyfikowanie stylów tekstu

undefined">- Sprawdzanie pisowni

- Tworzenie ułamków


11. Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

- Kreskowanie i wypełnianie obszarów

- Tworzenie i modyfikacja obszarów kreskowanych

- Tworzenie obszarów wypełnionych

- Definiowanie własnych wzorów kreskowania

- Zmiana kolejności wyświetlania obiektów na rysunku

 

Każdy kursant otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu.

 ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

 


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera