logo

Kurs pomoc stomatologiczna

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Jesteśmy elastyczni, organizujemy kursy na miarę Twoich potrzeb i możliwości. 
Powiedz czego potrzebujesz, my zrobimy resztę.

KURS POMOC STOMATOLOGICZNA

Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych
Zajęcia odbywają się w tygodniu lub weekendy.

Kurs skierowany jest do osób, które swoja karierę zawodową wiążą z branżą stomatologiczną. Chcą pracować jako pomoc stomatologa w gabinecie dentystycznym. Podczas naszego kursu przekażemy Państwu rzetelną wiedzę, która pozowali na rozpoczęcie pracy w tym zawodzie.

Kurs realizowany jest w kameralnych grupach co daje naszym wykładowcom swobodę pracy. Małe grupy pozwalają nam na traktowanie uczestników indywidualnie oraz reagowanie na wszystkie kwestie, które sprawiają trudność naszym słuchaczom.

Jakie umiejętności nabędzie uczestnik kursu?

Osoba ukończywszy kurs zyskuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu pracy w gabinecie stomatologicznym. Jest przygotowana do czynnej oraz biernej asysty lekarzowi dentyście.  Posiada wiedzę na temat materiałów i leków stomatologicznych, technik i procedur leczenia, chorób jamy ustnej oraz szeroko pojętej profilaktyki. Jest osobą zapewniającą bezpieczeństwo pracy w gabinecie oraz profilaktykę zakażeń.

Kurs realizowany jest w formie wykładów z użyciem prezentacji multimedialnej oraz zajęć praktycznych w odpowiednio przystosowanych do tego salach dydaktycznych, które pozwolą uczestnikowi kursu oswoić się ze sprzętem i materiały jaki używane są w gabinecie dentystycznym.

Certyfikat

Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu pomoc stomatologiczna wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) ze wskazaniem szczegółowego programu nauczania, który obejmował kurs.

PROGRAM KURSU POMOC STOMATOLOGICZNA

1. Wprowadzenie

a) Predyspozycje do pracy w zawodzie: Pomoc Stomatologiczna

b) Etyka pracy w zawodzie

2. Podstawowe przepisy prawa

a) Przepisy sanitarne

b) Wymagania BHP

c) Ochrona Danych Osobowych

d) Prawa Pacjenta

3. Profilaktyka i promocja zdrowia

a) Edukacja zdrowotna

4. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

a) Skuteczna komunikacja z pacjentem

b) Metody i techniki przekazywania wiedzy

c) Kształtowanie i utrwalanie pożądanych postaw i zachowań

d) Współpraca z zespołem stomatologicznym

5. Gabinet stomatologiczny

a) Wyposażenie podstawowe

b) Wyposażenie specjalistyczne

c)  Materiały i narzędzia

d) Organizacja przestrzeni

e) Ergonomia pracy

6. Wymagania dotyczące dokumentacji medycznej pacjenta

7. Obowiązkowe procedury w gabinecie stomatologicznym

a) Higiena personelu

b) Dezynfekcja i sterylizacja

c) Postępowanie z odpadami medycznymi

d) Higiena pomieszczeń powierzchni i wyposażenia

e) Kontrola wewnętrzna w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

a) Charakterystyka stanowiska pracy

b) Czynniki szkodliwe

- czynniki fizyczne

- czynniki chemiczne

- czynniki biologiczne

c) Ocena Ryzyka Zawodowego

d) Instrukcje stanowiskowe

e) Środki ochrony indywidualnej

f) Badania profilaktyczne

9. Specjalizacje w zakresie stomatologii

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera