logo

Rolnik

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Rolnik  613003

Kwalifikacja:

·         R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

30

Podstawy rolnictwa

30

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Prowadzenie produkcji roślinnej

141

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

141

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

141

RAZEM:

573

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych, szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Zajęcia indywidualne: 20 godzin jazdy.


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Rolnik zajmuje się uprawą ziemi. Polega to na jej przygotowaniu, obsianiu lub obsadzeniu, pielęgnacji roślin oraz ich zbiorze. To jak wyglądają te etapy dokładnie jest w dużej mierze uzależnione od wielkości gospodarstwa i jego rodzaju. Chociaż głównym zajęciem rolnika jest uprawa ziemi to bardzo często łączy on ją z hodowlą zwierząt.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w gospodarstwie rolniczym lub prowadzić własne gospodarstwo. 

Po uzupełnieniu kwalifikacji o R.6. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik agrobiznesu, po uzupełnieniu kwalifikacji R.16. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik rolnik.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera