logo

Technik budownictwa

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik budownictwa 311204

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

·         B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych                                                                           

·         B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej                                                    

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego

Podstawy budownictwa

100

Dokumentacja techniczna

70

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Sporządzanie kosztorysów

30

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

35

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 

Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

28

Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego

25

Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych

30

Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

30

Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

30

V.1. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 

Przygotowanie zbrojenia do montażu

100

Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniu i formach

95

Wykonywanie mieszanek betonowych

100

Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, pielęgnacja świeżego betonu

95

albo V.2. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

100

Wykonywanie murowych konstrukcji budowlanych

95

Wykonywanie tynków

100

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowych konstrukcji budowlanych

95

albo V.3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych

 

Montaż konstrukcji stalowych

130

Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

130

Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

130

RAZEM z jedna kwalifikacją do wyboru:

878

Praktyki zawodowe4 tygodnie=160 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik budownictwa wie jak prowadzić roboty budowlane i kierować zespołem oraz sporządzać dokumentację. Potrafi efektywnie wykorzystać znajomość prawa budowlanego, sporządzić pomiary i kosztorysy a także sprawować nadzór budowlany.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość pracy w: firmach budowlanych, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektów jako asystent projektanta, a także prowadzenia własnej działalności budowlanej. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera