logo

Technik elektryk

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik elektryk 311303

Kwalifikacje:   

·         E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

·         E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

·         E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego

Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych

50

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

70

Technologia i materiałoznawstwo elektryczne

30

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

150

Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

143

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 

Montaż instalacji elektrycznych

114

Konserwacja instalacji elektrycznych

114

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

65

Eksploatacja instalacji elektrycznych

65

RAZEM:

911

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie=160 godzin


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik elektryk wykonuje badania i kontroluje urządzenia w procesie produkcji i eksploatacji oraz interpretuje wyniki pomiarów, wykonuje instalacje elektryczne oraz przeprowadza badania eksploatacyjne tych instalacji. Zawód ten jest atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy. 

Praca: Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: elektrowniach, zakładach energetycznych, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w firmach projektujących i instalujących instalacje alarmowe.

Po uzyskaniu kwalifikacji E.7. można uzyskać tytuł Elektromechanik. Po uzyskaniu kwalifikacji E.7. i E.8. można uzyskać tytuł Elektryk. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. 


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera