logo

Technik logistyk

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik logistyk 333107

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

·         A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

·         A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego

Podstawy logistyki z elementami technologii informatycznych

90

Język obcy dla logistyków

41

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

91

Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

91

Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

91

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych

101

Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

101

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

81

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

82

RAZEM:

879

Praktyki zawodowe4 tygodnie=160 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ  

 

Technik logistyk posiada wiedzę niezbędną do organizowania i monitorowania procesów produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów, planowania przepływu zasobów i informacji, zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie, prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, organizowania przewozu osób w komunikacji publicznej.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: firmach transportowych, w dziale spedycji lub logistyki. Możliwości zatrudnienia mają jako specjaliści do spraw: zarządzania produkcją, gospodarki odpadami, gospodarki magazynowej,  zaopatrzenia i zakupów, logistycznych systemów informatycznych a także jako logistycy miejscy. 

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera