logo

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406

Kwalifikacje:

·         A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

·         A.73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Szkolny plan nauczania:

 Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ – Organizacja pracy małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru 

administracyjno - usługowego

Infrastruktura portów lotniczych

88

Język obcy zawodowy

30

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

Obsługa statków powietrznych

60

Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym

114

Struktura i funkcje lotniskowych służb operacyjnych i służb ruchu lotniczego

50

Działania służb operacyjnych

200

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

A.73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Wyposażenie techniczne lotniskowych służb operacyjnych

40

Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

188

Razem:

882

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie =160 godzin.

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik lotniskowych służb operacyjnych wspomaga pracę kontrolera ruchu  lotniczego zapewniając bezpieczne funkcjonowanie lotniska, przekazuje informacje, koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na lotnisku. Prowadzi ewidencję planowanych i wykonywanych lotów nadlotniskowych, przelotów międzynarodowych i innych operacji lotniczych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w portach lotniczych.  

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera