logo

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406

Kwalifikacje:

·         AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego (571 godz.)

·         AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej (308 godz.)

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Podstawy organizacji portów i terminali 40       40
6 Język niemiecki/rosyjski zawodowy     20 30 50
7 Budowa i eksploatacja statków powietrznych 30 30     60
8 Infrastruktura i eksploatacja portu lotniczego 20 60 84   164
9 Zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym   30 30   60
10 Organizacja działań lotniskowych       90 90
Ogólna liczba godzin 165 150 134 120 569
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Obsługa operacyjna w porcie lotniczym 20 90 110   220
12 Realizacja działań lotniskowych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej       90 90
Ogólna liczba godzin 20 90 110 90 310
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 185 240 244 210 879
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.37 odbywać się będzie po III semestrze
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.38 odbywać się będzie po IV semestrze

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik lotniskowych służb operacyjnych wspomaga pracę kontrolera ruchu  lotniczego zapewniając bezpieczne funkcjonowanie lotniska, przekazuje informacje, koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na lotnisku. Prowadzi ewidencję planowanych i wykonywanych lotów nadlotniskowych, przelotów międzynarodowych i innych operacji lotniczych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w portach lotniczych.  

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera