logo

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515

Kwalifikacje:

·         M.1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

·         M.2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

·         M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Szkolny plan nauczania:

 Plan nauczania

 Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w ogrodnictwie

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ – Organizacja pracy małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i    górniczo - hutniczego

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. B i T

40

Podstawy konstrukcji maszyn

60

Obróbka materiałów

141

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

M.1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Pojazdy rolnicze i ich użytkowanie

90

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i ich użytkowanie 

92

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

M.2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 

Obsługa techniczna i naprawa pojazdów rolniczych

80

Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych   

98

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

M. 46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Stosowanie urządzeń i systemów agrotonicznych

80

Obsługa urządzeń i systemów agrotonicznych

90

Razem

881

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie =160 godzin.

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem oraz obsługą pojazdów, urządzeń i maszyn stosowanych w produkcji rolniczej, ocenianie ich stanu technicznego, prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych, obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w przedsiębiorstwach techniczno-handlowych obsługi rolnictwa i wsi, produkcji rolniczej lub własnym gospodarstwie rolniczym. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera