logo

Technik mechatronik

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik mechatronik 311410

Kwalifikacje:

·         E.3   Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

·         E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

·         E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ-Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego oraz mechanicznego i górniczo-hutniczego

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

70

Podstawy konstrukcji maszyn

60

Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn

50

Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych

50

Elementy i układy pneumatyki i hydrauliki

83

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

70

Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

70

Montaż elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych

76

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

55

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

56

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

40

Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

50

Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

40

RAZEM:

879

Praktyki zawodowe4 tygodnie =160 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym; w rolnictwie i leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie, żegludze, usługach – wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej.


Po uzyskaniu kwalifikacji o E.3. i dodatkowo E.4. może uzyskać tytuł Monter mechatronik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera