logo

Technik organizacji reklamy

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik organizacji reklamy 333906

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

·         AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Podstawy ekonomii 20       20
6 Elementy statystyki 20       20
7 Towaroznawstwo   40     40
8 Marketing w reklamie   20 50   70
9 Prawo. etyka i psychologia w reklamie       20 20
10 Środki reklamowe   50 45 40 135
11 Metody badawcze rynku reklamy   40     40
Ogólna liczba godzin 115 180 95 60 450
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Technika i praca biurowa 30       30
12 Ofertowanie produktów i usług reklamowych   35 30   65
13 Sprzedaż produktów i usług reklamowych     40   40
14 Komputerowe wspomaganie reklamy   25 40 38 103
15 Tworzenie planu medialnego       50 50
16 Przygotowywanie środków reklamowych     40 100 140
Ogólna liczba godzin 30 60 150 188 428
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 145 240 245 248 878
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.29 odbywać się będzie po III semestrze
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.30 odbywać się będzie po IV semestrze

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik organizacji reklamy zbiera informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, organizuje działania promocyjne przedsiębiorstwa, pozyskuje klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami. Zajmuje się również tworzeniem przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów oraz publikuje je.

Praca: Absolwenci szkoły mogą pracować w: agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i handlem, biurach ogłoszeń i działach promocji, studiach graficznych i produkcyjnych.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera