logo

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402

Kwalifikacje:

·         T.2  Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

·         T.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

Podstawy technologii żywności

60

Technika w przetwórstwie spożywczym

97

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Przygotowanie surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych

141

Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych

141

Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki

141

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

 

Organizowanie produkcji wyrobów mleczarskich

55

Nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

56

RAZEM:

801

Praktyki zawodowe7 tygodni=280 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik przetwórstwa mleczarskiego zajmuje się  wytwarzaniem wyrobów mleczarskich, pełni nadzór nad powierzonym odcinkiem produkcji, rozlicza produkcję, opracowuje nowe wyroby i technologie. Dobiera odpowiednie maszyny i urządzenia do produkcji, ustala harmonogramy, rozlicza zużycie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w zakładach przetwórstwa mleczarskiego oraz firmach współpracujących z nimi, zakładach gastronomicznych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Po uzyskaniu kwalifikacji T.2. można uzyskać tytuł Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera