logo

Technik rolnik

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik rolnik 314207

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

·         R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

30

Podstawy rolnictwa

30

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

51

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Prowadzenie produkcji roślinnej

141

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

141

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

141

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Organizacja produkcji roślinnej

65

Organizacja produkcji zwierzęcej

65

RAZEM:

774

Praktyki zawodowe8 tygodni=320 godzin. Szkoła przygotowuje do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Zajęcia indywidualne 20 godzin jazdy.

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik rolnik wykonuje prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzi sprzedaż produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Wbrew pozorom praca rolnika trwa cały rok. Wymaga stworzenia szczegółowego biznesplanu, który umożliwi nie tylko uzyskanie zadowalającego dochodu ale również inwestycje i rozwój gospodarstwa.

Praca: Absolwenci mogą pracować w instytucjach służby rolnej, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych lub prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Po uzyskaniu kwalifikacji R.3. można otrzymać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Po uzupełnieniu kwalifikacji R.6. można uzyskać tytuł Technik agrobiznesu.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera