logo

Technik spedytor

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik spedytor 333108

Kwalifikacje:

·         A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

·         A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego

Technika pracy biurowej

20

Statystyka

30

Podstawy ekonomii

81

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

Planowanie realizacji procesów transportowych

83

Przygotowanie ładunków do transportu

83

Przygotowanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych

83

Prowadzenie dokumentacji

83

Nadzorowanie realizacji procesów transportowych

84

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

 

Prowadzenie korespondencji i negocjacji

110

Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych

111

RAZEM:

878

Praktyki zawodowe4 tygodnie=160 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik spedytor zajmuje się  planowaniem i organizacją prac związanych z przewozem ładunków, prowadzeniem dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych. Prowadzi również dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami oraz nadzoruje przebieg procesu transportowego.

Praca: Absolwenci mogą pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowo-spedycyjnych, handlowych, przemysłowych lub usługowych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera