logo

Technik technologii żywności

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik technologii żywności 314403

Kwalifikacje:

·         T.2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

·         T.3 Produkcja wyrobów piekarskich

·         T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych

·         T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

·         T.18 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

Podstawy technologii żywności

60

Technika w przetwórstwie spożywczym

97

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.16.  Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

Organizacja produkcji żywności

55

Nadzór i monitoring produkcji żywności

56

IV.1. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Przygotowanie surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych

141

Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych

141

Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki

141

IV.2. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

 

Magazynowanie surowców piekarskich

141

Technologia produkcji piekarskiej

141

Ocena jakości i ekspedycja pieczywa

141

IV.3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

 

Magazynowanie surowców cukierniczych

141

Technologia produkcji cukierniczej

141

Dekorowanie, magazynowanie i ekspedycja

141

IV.4. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

 

Rozbiór i wykrawanie

105

Magazynowanie i dystrybucja mięsa

106

Produkcja przetwórcza

106

Magazynowanie i dystrybucja przetworów

106

IV.5. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.18. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

 

Wstępna obróbka surowców rybnych

141

Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych

141

Przygotowanie surowców oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania

141

RAZEM z jedną wybraną kwalifikacja do wyboru:

801

Praktyki zawodowe: 7 tygodni=280 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik technologii żywności kieruje i nadzoruje wytwarzanie artykułów spożywczych opracowuje receptury, instrukcje technologiczne, normy produktów spożywczych. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w zakładach przemysłu spożywczego, hurtowniach spożywczych, obiektach hotelarskich, laboratoriach, sklepach z żywnością lub stacjach sanitarno-epidemiologicznych. 

Kwalifikacja T.2. jest wspólna dla kierunków: Technik technologii żywności, Technik przetwórstwa mleczarskiego i Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Po uzyskaniu kwalifikacji T.2. można uzyskać tytuł Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Po uzyskaniu kwalifikacji T.3. można uzyskać tytuł Piekarz. Po uzyskaniu kwalifikacji T.4. można uzyskać tytuł Cukiernik. Po uzyskaniu kwalifikacji T.5. można uzyskać tytuł Wędliniarz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera