logo

Technik transportu kolejowego

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik transportu kolejowego 311928

Kwalifikacje:

·         A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

·         A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Szkolny plan nauczania:

 Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w ogrodnictwie

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ – Organizacja pracy małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego 

Infrastruktura kolejowa

50

Wprowadzenie do techniki ruchu kolejowego

55

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

Podstawy ruchu kolejowego

90

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności

70

Technika ruchu kolejowego

100

Odprawa pociągów na stacji

35

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Kolejowe pojazdy szynowe

40

Eksploatacja handlowa kolei 

90

Działalność usługowa kolei

65

Technologia i organizacja pracy stacji

100

Razem:

805

Praktyki zawodowe: 7 tygodni =280 godzin.

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik transportu kolejowego zajmuje się prowadzeniem ruchu kolejowego w poczuciu odpowiedzialności za ludzi i przewożone mienie klientów. Absolwent tego kierunku zdobędzie podstawową wiedzę o kolejnictwie, infrastrukturze związanej z torami kolejowymi, bezpiecznymi sposobami prowadzenia ruchu i logistyce kolejowej.

Praca: Absolwenci mogą pracować w przewozach kolejowych i u pracodawców PKP, na stanowiskach: dyżurny ruchu, konduktor, kasjer biletowy, rewident taboru lub pracownik administracyjny. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera