logo

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Kwalifikacje:   

·         T.6  Sporządzanie potraw i napojów

·         T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

Towaroznawstwo żywności

35

Technika w gastronomii

35

Podstawy żywienia i zasady higieny

67

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.6.  Sporządzanie potraw i napojów

 

Przechowywanie żywności

230

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

225

IV.1. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Planowanie i ocena żywienia

65

Organizacja produkcji gastronomicznej

65

Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

65

RAZEM z jedną wybraną kwalifikacja do wyboru:

897

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie=160 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania zawodu kucharza, kelnera oraz doradcy żywieniowego. Daje wiele możliwości zawodowych oraz rozwój zainteresowań kulinarnych, niezbędnych do wykonywania następujących zadań: sporządzania oraz wydawania potraw i napojów, oceniania jakości żywności, planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Praca: Absolwenci szkoły mogą pracować w wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się gastronomią, obiektach zbiorowego żywienia, organizacjach ochrony konsumenta oraz instytucjach zajmujących się obrotem żywności.  

 

Po uzyskaniu kwalifikacji T.6. można uzyskać tytuł Kucharz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera