logo

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         S.9 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w cyklu nauczania 

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące*

1

Podstawy przedsiębiorczości

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

 

 

 

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

40

35

30

 

105

2

Ekonomika produkcji filmowej i telewizyjnej

45

35

35

40

155

3

Język obcy w produkcji filmowej/telewizyjnej

10

10

10

10

40

4

Działalność gospodarcza w produkcji filmowej i telewizyjnej

10

10

10

10

40

Łączna liczba godzin

105

90

85

60

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i organizacji produkcji dźwiękowej

50

20

20

 

90

2

Produkcja i postprodukcja filmowa i telewizyjne

 

65

60

70

195

3

Praktyka zawodowa

 

 

10

45

55

Łączna liczba godzin

50

85

90

115

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 320 godzin


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej zajmuje się właściwą realizacją techniczną przekazu telewizyjnego i filmowego, ustala zasady organizacji pracy w studiu telewizyjnym lub na planie filmowym, opracowuje kosztorys produkcji oraz dokumentację. Przygotowany jest do współpracy w studiu nagrań i realizacji audiowizualnych, stacjach radiowych i telewizyjnych oraz studiach graficznych. Niezbędna jest znajomość funkcjonowania mediów, planowania i przetwarzania informacji, a także podstaw reklamy.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w telewizji, teatrze, firmach producenckich, agencjach reklamowych oraz przy organizacji festiwali i imprez masowych.  

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera