logo

Asystentka stomatologiczna

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Asystentka stomatologiczna 325101


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         M.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia

Liczba godzin w cyklu kształcenia

I

II

1

Podstawy przedsiębiorczości

 2

 

1

32

Kształcenie zawodowe teoretyczne

2

Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

 

 2

1

32

3

Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc

2

1,5

1,5

48

4

Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia

1,5

 

0,75

24

5

Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej

4

2

3,5

96

6

Język obcy w stomatologii

 

3

1,5

48

7

Język migowy

2,5

 

1,25

40

Liczba godzin semestrze:

10

8,5

9,5

288

Kształcenie zawodowe praktyczne

8

Asystowanie lekarzowi dentyście

3,5

6,5

5,5

160

9

Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii

1,5

3

2,5

80

10

Trening umiejętności społecznych

2

1

1,5

48

Liczba godzin w semestrze:

7

10,5

9,5

288

11

Praktyka zawodowa- liczba tygodni (1 tydzień = 40 godzin) 

2 tyg.

2 tyg.

 

160

Łączna liczba godzin w semestrze:

19

19

20

608


Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych. Do jej zadań należy między innymi: przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza, przygotowanie pacjenta do zabiegów, prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów oraz rozliczenia leków i wyrobów medycznych, użytkowanie i przechowywanie urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych, przygotowywanie materiałów do wycisków i wypełnień.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować między innymi w gabinetach stomatologicznych, hurtowniach stomatologicznych.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera