logo

Opiekun medyczny

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Opiekun medyczny 532102

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr I

semestr II

Suma godzin w okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

25

10

35

2

Zdrowie publiczne

20

 

20

3

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

30

 

30

4

Zarys psychologii i  socjologii

15

 

15

5

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

 20

20

6

Język migowy

20

 

20

7

Język obcy w ochronie zdrowia

15

 

15

8

Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia

15

 

15

Łączna liczba godzin

140

30

170

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

 20

65

85

2

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 

85

85

Łączna liczba godzin

20

150

170

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

160

180

340

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

180

180

360

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Opiekun medyczny asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Wykonuje czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz higieniczne wobec swoich podopiecznych.

Praca: Absolwenci mogą zdobyć pracę w fundacjach, domach pomocy społecznej, szpitalach, stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera