logo

Opiekun osoby starszej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Opiekun osoby starszej 341202

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         Z.7 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w  cyklu nauczania

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Organizacja opieki nad osobą starszą

40

40

 30

 

110

2

Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

30

30

 30

 20

110

3

Metodyka pracy opiekuńczej

40 

40

 

 

80

4

Język migowy

20

 

 

 

20

5

Język angielski w pomocy społecznej

 

 

 

20

20

Łączna liczba godzin

130

110

60

40

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Umiejętności opiekuńcze

25

30

 85

 90

225

2

Aktywizacja społeczna

 

35

30

 45

110

Łączna liczba godzin

25

65

115

135

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 320 godzin


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Opiekun osoby starszej zdobył wiedzę z zakresu rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej. Mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań i zwiększenia samodzielności. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób starszych.

Praca: Absolwenci mają możliwość pracy w: domach starości i samopomocy, zakładach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera