logo

Opiekunka środowiskowa

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Opiekunka środowiskowa 341204

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         Z.5 Wykonywanie usług opiekuńczych

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w  cyklu nauczania

I

II

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy psychologii

25

 

25

2

Wybrane zagadnienia z socjologii

20

 

20

3

Język angielski w pomocy społecznej

20

 

20

4

Opieka i pielęgnacja człowieka

 60

30

90

5

Organizacja opieki środowiskowej

 

15

15

Łączna liczba godzin

125

45

170

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Umiejętności opiekuńcze

20

90

110

2

Aktywizacja osoby podopiecznej

10

20

30

3

Trening umiejętności społecznych

 

20

20

Łączna liczba godzin

30

130

165

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

350

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 320 godzin

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ  

 

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom chorym, niesamodzielnym bądź samotnym, które nie mają wsparcia ze strony rodziny lub najbliższego otoczenia.

Praca: Absolwenci mogą zdobyć pracę w ośrodkach opieki społecznej lub placówkach służby zdrowia, domach samotnych matek, domach starości, hospicjach i placówkach paliatywnych. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera