logo

Technik administracji

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik administracji 334306

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w  cyklu nauczania

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza

20

20

15

10

65

2

Język angielski zawodowy

20

10

10

15

55

3

Podstawy prawa cywilnego

25

10

10

10

55

4

Podstawy prawa pracy

20

20

10

10

60

5

Podstawy prawa administracyjnego

20

20

20

20

80

6

Finanse publiczne

 

25

 

 

25

Łączna liczba godzin

105

105

65

65

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Pracownia pracy biurowej

 

30

60

70

160

2

Pracownia administracji

50

40

50

40

180

Łączna liczba godzin

60

70

110

110

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 320 godzin

 

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik administracji posiada wiedzę między innymi z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy. W trakcie nauki poznaje zagadnienia dotyczące organizacji pracy biurowej, finansów publicznych, a także posługiwanie się dokumentacją księgową.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: urzędach państwowych i samorządowych, prywatnych biurach, organizacjach społecznych, przedsiębiorstwach oraz na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych podjęcia własnej działalności gospodarczej.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera