logo

Technik geodeta

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik geodeta 311104

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

·         B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

·         B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Liczba godzin w cyklu nauczania

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20 

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

 

 

 

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Geodezja ogólna

75

55

 

 

130

2

Geodezja inżynieryjna

10

20

65

 

95

3

Kataster i gospodarka nieruchomościami

 

 

15

50

65

4

Działalność gospodarcza w geodezji

 

 

 

15

15

5

Język angielski  w geodezji

 

 

 

15

15

6

Prawo w geodezji

15

 

 

 

15

Łączna liczba godzin

100

75

80

80

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

35

45

45

40

165

2

Prace obliczeniowe i kartograficzne

 

30

30

20

80

3

Geomatyka

 

25

20

20

65

4

Dokumentacja katastralna

 

 

 

15

15

5

Rysunek geodezyjny

15

 

 

 

15

Łączna liczba godzin

50

100

95

95

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 80 godzin


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik geodeta posiada wiedzę z zakresu geodezji ogólnej i inżynieryjnej, wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji. Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne, powykonawcze, realizacyjne i kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: firmach geodezyjnych i budowlanych, laboratoriach i pracowniach geologicznych, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej – w dziale geodezji. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera