logo

Technik geolog

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik geolog 311106

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         R.25. Wykonywanie prac geologicznych

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu.

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Suma godzin w okresie nauczania
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości* 20       20
Łączna liczba godzin 20 0 0 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Geologia dynamiczna i strukturalna 25 20 20   65
2 Mineralogia i petrografia 20 20     40
3 Geologia Polski z geoturystyką 40 20 20   80
4 Podstawy techniki 35       35
5 Wiertnictwo i geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń   50 15   65
6 Język angielski w geologii       20 20
7 Przepisy prawa i bhp w geologii   20     20
8 Działalność gospodarcza w geologii       15 15
Łączna liczba godzin 120 130 55 35 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**
1 Terenoznawstwo i kartografia geologiczna 35 25 20   80
2 Hydrogeologia i geologia inżynierska     30 50 80
3 Komputerowe wspomaganie w geologii   20 20   40
4 Geologia złóż     50 90 140
Łączna liczba godzin 45 45 120 140 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 175 175 680
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy
Wymiar praktyk zawodowych - 200 godzin

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik geolog nadzoruje wykonywanie odwiertów badawczych, wykonuje opisy i diagnostykę minerałów i skał, pomiarów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. Przygotowuje próbki geologiczne do badań laboratoryjnych oraz opracowuje dokumentację geotechniczną, a także wyniki badań opisując w postaci tekstowej, graficznej oraz fotograficznej.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować w: instytucjach badawczych, firmach świadczących usługi geologiczne, wykonujące pomiary, badania geologiczne lub założyć własną firmę. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera