logo

Technik masażysta

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik masażysta 325402

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         Z.1 Świadczenie usług w zakresie masażu

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr

Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące

1.

Podstawy przedsiębiorczości*

 2

 

 

 

1

32

Łączna liczba godzin

2

0

0

0

1

32

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 1

 

 

1

32

2.

Język angielski  w ochronie zdrowia

 

 

 

2

1

32

3.

Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia

2

 

 

 

1

32

4.

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i  życia

2

 

 

 

1

32

5.

Język migowy

 

 

 

3

1,5

48

6.

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

 

 

2

1

32

7.

Teoretyczne podstawy masażu

3

2,5

 

 

2,75

88

8.

Anatomia z fizjologią

3

3

2

2

5

160

9.

Zarys fizjoterapii

 

2

1

 

1,5

48

10.

Zagadnienia kliniczne masażu

 

2,5

3

 

2,75

88

Łączna liczba godzin

11

11

6

9

18,5

592

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Masaż

4

6

10

10

15

480

2.

Fizjoterapia

 

 

3

 

1,5

48

3.

Anatomia topograficzna

2

2

 

 

2

64

Łączna liczba godzin

6

8

13

10

18,5

592

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

17

19

19

19

37

1184

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

19

19

19

19

38

1216

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych - 120 godzin

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik masażysta wykonuje masaż w medycynie, sporcie i kosmetyce. Zna podstawy teoretyczne do wykonywania podstawowych ćwiczeń leczniczych oraz uwzględniać aktualny stan zdrowia pacjenta. Jest przygotowany również do samodzielnej organizacji i prowadzenia gabinetu masażu.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować w: ośrodkach SPA, przychodniach rehabilitacyjnych, sanatoriach, uzdrowiskach, szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera