logo

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         Z.3 Ochrona osób i mienia

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Suma godzin w okresie nauczania

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

60

60

60

50

230

2

BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

30

20

 

 

50

3

Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

 

 

20

 

20

4

Język obcy w ochronie osób i mienia

 

10

10

20

40

Łączna liczba godzin

90

90

90

70

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

25

35

 

 

60

2

Zabezpieczenie imprez masowych

20

20

 

 

40

3

Ochrona osób

 

 

30

 

30

4

Wyszkolenie strzeleckie

 

 

 

40

40

5

Techniki interwencyjne i samoobrona

20

30

40

40

130

6

Konwojowanie

 

 

15

25

40

Łączna liczba godzin

65

85

85

105

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia zapewnia bezpieczeństwo życia zdrowia oraz nietykalności osobistej. Do jego zadań należy ochrona: imprez masowych, wartości pieniężnych, obszarów, obiektów i urządzeń. Posługuje się bronią palną, prowadzi dokumentację służb ochrony oraz udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Jest to zawód odpowiedzialny i ciekawy.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować w agencjach ochrony, policji, służbach specjalnych, przedsiębiorstwach zajmujących się szkoleniami dla przyszłych pracowników ochrony. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera