logo

Technik optyk

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik optyk 325302

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

·         M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Suma godzin w okresie nauczania

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy konstrukcji maszyn

20

 

 

 

20

2

Technologia z materiałoznawstwem

20

 

 

 

20

3

Elektrotechnika z elektroniką

 

20

 

 

20

4

Optyka

40

 

 

 

40

5

Konstrukcja i eksploatacja elementów, przyrządów i układów optycznych

 

45

40

 

85

6

Konstrukcja i eksploatacja pomocy wzrokowych

 

 

45

45

90

7

Anatomia, fizjologia i patologia oka

25

 

 

 

25

8

Działalność gospodarcza

 

 

 

20

20

9

Język obcy zawodowy

 

 

 

20

20

Łączna liczba godzin

105

65

85

85

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

30

 

 

 

30

2

Pracownia pomiarów i kontroli

 

40

 

 

40

3

Pracownia optometryczna

 

 

30

 

30

4

Pracownia optyczna

 

 

 

60

60

5

Techniki wytwarzania

20

70

60

30

180

Łączna liczba godzin

50

110

90

90

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik optyk  dokonuje pomiarów wad wzroku za pomocą odpowiednich przyrządów, dobiera i wykonuje okulary, szkła kontaktowe i inne pomoce wzrokowe. Zajmuje się naprawą i konserwacją wszystkich typów okularów oraz narzędzi optycznych.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować w: salonach lub pracowniach optycznych.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera