logo

Technik rachunkowości

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         A.36 Prowadzenie rachunkowości

·         A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w  cyklu nauczania

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

 20

20

25

 

65

2

Język angielski zawodowy

10

10

10

10

40

3

Rachunkowość

70

40

 

 

110

4

Wynagrodzenia i podatki

 

20

50

55

125

Łączna liczba godzin

100

90

85

65

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Pracownia pracy biurowej

 

 

20

20

40

2

Pracownia rachunkowości

55

65

 30

 

150

3

Pracownia wynagrodzeń i danin publicznych

 

 20

40

90

150

Łączna liczba godzin

55

85

90

110

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik rachunkowości  jest przygotowany zarówno teoretycznie i praktycznie do wykonywania rozliczeń i deklaracji podatkowych, potrafi rozliczyć firmę z zakładem ubezpieczeń społecznych jak również sporządzić analizę finansową danej jednostki organizacyjnej. Jest przygotowany do prowadzenia księgowości.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować między innymi w: bankach, zakładach i instytucjach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych i urzędach skarbowych, jesteś także przygotowany do prowadzenia własnej działalności.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera