logo

Technik sterylizacji medycznej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik sterylizacji medycznej 321104

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr I

semestr II

Liczba godzin w okresie nauczania

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

20

1

Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych

10

 10

20

2

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

15

10

25

3

Język migowy

 

20

20

4

Język obcy zawodowy (angielski)

15

 

15

5

Technologia mycia  i dezynfekcji z elementami informatyki

30

15

45

6

Technologia sterylizacji z elementami informatyki

30

15

45

Łączna liczba godzin

100

70

170

1

Wykonywanie dekontaminacji medycznej

30

90

120

2

Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej

30

 

30

3

Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

 

20

20

Łączna liczba godzin

60

110

170

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

160

180

340

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

18

18

 

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje czyszczenie, dezynfekcję oraz sterylizację urządzeń medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Praca: Absolwenci mają możliwość pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach stomatologicznych lub kosmetycznych, pracowniach mikrobiologii oraz endoskopowych a także wszelkiego rodzaju placówkach medycznych. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera