logo

Technik teleinformatyk

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik teleinformatyk 351103

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         E.15 Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

·         E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

·         E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w cyklu nauczania 

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące*

1

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

20

20

Łączna liczba godzin

0

0

0

20

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Elektrotechnika i elektronika

30

20

 

 

50

2

Transmisja danych i przetwarzanie sygnałów

20

20

 

 

40

3

Urządzenia teletransmisyjne

30

25

 

 

55

4

Sieci komputerowe

20

15

20

 

55

5

Systemy i sieci transmisyjne

10

10

30

30

80

6

Podstawy komutacji cyfrowej

 

 

10

20

30

7

Działalność gospodarcza w branży teleinformatycznej

 

 

 

15

15

8

Język obcy w branży teleinformatycznej (angielski)

 

 

 

15

15

Łączna liczba godzin

110

90

60

80

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Pomiary elektryczne i elektroniczne

20

20

 

 

40

2

Systemy komputerowe

35

35

 

 

70

3

Konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych

10

30

 

 

40

4

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

 

 

50

 

50

5

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

 

 

65

 

65

6

Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych

 

 

 

75

75

Łączna liczba godzin

65

85

115

75

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ   

 

Technik teleinformatyk zdobywa umiejętności z zakresu uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, administrowania systemami teleinformatycznymi, instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach, zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem, konserwacji urządzeń sieciowych, organizowania pracy lokalnej sieci teleinformatycznej. Prowadzi również dokumentację rozliczeniową sprzedaży usług sieciowych, analizuje koszty eksploatacji komputerów i sieci, sporządza oferty cenowe sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, serwisach telefonów komórkowych, organach administracji publicznej eksploatujących systemy teleinformatyczne, firmach montujących i sprzedających komputery.  

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera