logo

Technik telekomunikacji

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik telekomunikacji 352203

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         E.2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

·         E.9 Uruchamianie i utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

·         E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w cyklu nauczania 

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące*

1

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

20

20

Łączna liczba godzin

0

0

0

20

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Elektrotechnika i elektronika

65

 

 

 

65

2

Urządzenia telekomunikacyjne

70

25

 

 

95

3

Transmisja cyfrowa

 

40

45

 

85

4

Sieci transmisyjne

 

 

20

45

65

5

Działalność gospodarcza w branży telekomunikacyjnej

 

 

 

15

15

6

Język obcy w branży telekomunikacyjnej (angielski)

 

 

 

15

15

Łączna liczba godzin

135

65

65

75

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Pomiary elektryczne i elektroniczne w telekomunikacji

20

50

 

 

70

2

Montaż i utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych

20

60

 

 

80

3

Eksploatacja cyfrowa łączy teletransmisyjnych

 

 

80

 

80

4

Eksploatacja sieci transmisyjnych

 

 

30

80

110

Łączna liczba godzin

40

110

110

80

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik telekomunikacji zdobywa umiejętności montażu, eksploatacji i konserwacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, użytkowania stanowisk teleinformatycznych, systemy telefonii stacjonarnej i komórkowej, systemy przesyłu sygnału radiowego i telewizyjnego oraz centrale telefoniczne. Zna budowę i obsługę przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do powyższych zadań.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w firmach telekomunikacyjnych i informatycznych, serwisach sprzętu teleinformatycznego, ośrodki radiotelefoniczne, nadawcze, radiowe i telewizyjne.  

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera