logo

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały


Zawód: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         B.21 Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej

·         B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                     

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

2 zdjęcia (format legitymacyjny),

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu.

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr I

semestr II

semestr III

semestr IV

Suma godzin w okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Język angielski zawodowy w budownictwie

20

 

 

 

20

2

Działalność gospodarcza budownictwie

15

 

 

 

15

3

Rysunek techniczny

30

 

 

 

30

4

Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

60

30

30

 

120

5

Systemy energetyki odnawialnej

 

65

30

30

125

6

Podstawy kosztorysowania w budownictwie

 

 

 

30

30

Łączna liczba godzin

125

95

60

60

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Dokumentacja techniczna w budownictwie

30

 

 

 

30

2

Montaż systemów energetyki odnawialnej

 

80

80

 

160

3

Obsługa systemów energetyki odnawialnej

 

 

35

85

120

4

Kosztorysowanie w budownictwie

 

 

 

30

30

Łączna liczba godzin

30

80

115

115

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin

 

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w firmach instalacyjnych specjalizujących się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wiatrową, wodną, geotermalną, słoneczną; technologią wodorową i budownictwem energooszczędnym. 


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera