logo

Technik usług pocztowych i finansowych

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik usług pocztowych i finansowych 421108

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

·         AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                     

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

2 zdjęcia (format legitymacyjny),

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu.

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20   20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20   20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15   15
5 Język angielski zawodowy 20 10 30
6 Towaroznawstwo   20 20
7 Przepisy prawa konsumenckiego   10 10
8 Podstawy marketingu i raklamy   10 10
9 Usługi pocztowe i kurierskie 25 15 40
10 Przesyłki pocztowe 15   15
Ogólna liczba godzin 115 65 180
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Technika i praca biurowa 30   30
12 Realizowanie usług finansowych 25   25
13 Realizowanie obrotu towarowego   40 40
14 Ekspediowanie i przewóz przesyłek pocztowych   65 65
Ogólna liczba godzin 55 105 160
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa     160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.66 odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.67 odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik usług pocztowych i finansowych zajmuje się przyjmowaniem, przewozem, doręczaniem i wydawaniem przesyłek pocztowych i kurierskich, prowadzeniem promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora, wykonywaniem czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzeniem dokumentacji, prowadzeniem obrotu pieniężnego i usług bankowych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w urzędach i agencjach pocztowych lub finansowych, firmach kurierskich lub spedycyjnych, placówkach usług telekomunikacyjnych, prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera