logo

Technik weterynarii

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik weterynarii 324002


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         R.9 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

·         R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

·         R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w  cyklu nauczania

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

 

 

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Anatomia i fizjologia zwierząt

40

 

 

 

40

2

Chów i hodowla zwierząt

40

20

 

 

60

3

Inseminacja zwierząt

25

 

 

 

25

4

Diagnostyka weterynaryjna

20

20

 

 

40

5

Choroby i  pielęgnacja zwierząt

 30

30

20

 

80

6

Administracja weterynaryjna

 

 

 

30

30

7

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

 

 

 

20

20

8

Przepisy ruchu drogowego

 

 

10

 

10

9

Podstawy działalności gospodarczej

 

 

 

20

20

10

Język angielski w weterynarii

 

 

 

15

15

Łączna liczba godzin

155

70

30

85

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Pracownia anatomiczna

 

 30 

 

 

30

2

Pracownia zootechniczna

 

45

 

 

45

3

Pracownia inseminacyjna

 

20

 

 

20

4

Pracownia diagnostyczna

 

10

55

 

65

5

Pracownia laboratoryjna

 

 

50

 

50

6

Pracownia zabiegowa

 

 

40

55

95

7

Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego

 

 

 

35

35

Łączna liczba godzin

0

105

145

90

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy,

- nauka jazdy ciągnikiem z przyczepą – 25h na jednego słuchacza

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin


Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik weterynarii posiada wiedzę niezbędną do udzielenia pierwszej pomocy zwierzętom, podawaniem leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty. Asystuje przy zabiegach chirurgicznych, określa prawidłową/nieprawidłową budowę oraz czynności organizmów zwierzęcych, wykonuje zabieg unasieniania zwierząt. Pracuje jako pomoc lekarza weterynarii.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę między innymi w: gabinetach i lecznicach dla zwierząt, przychodniach weterynaryjnych, gospodarstwach rolnych, ogrodach zoologicznych i organach inspekcji weterynaryjnej.  

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera