logo

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30 15 10 75
6 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 40 40 20 20 120
7 Ekonomika produkacji filmowej i telewizyjnej 20 30 20 20 90
Ogólna liczba godzin 135 100 55 50 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
8 Komputerowe wspomaganie procesu planowania produkcji filmowej i telewizyjnej 30 30 30   90
9 Produkcja i postprodukcja filmowa i telewizyjna   35 50 85 170
10 Planowanie, przygotowanie i realizacja produkcji filmowej i telewizyjnej     40 40 80
Ogólna liczba godzin 30 65 120 125 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację ST.09. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej zajmuje się właściwą realizacją techniczną przekazu telewizyjnego i filmowego, ustala zasady organizacji pracy w studiu telewizyjnym lub na planie filmowym, opracowuje kosztorys produkcji oraz dokumentację. Przygotowany jest do współpracy w studiu nagrań i realizacji audiowizualnych, stacjach radiowych i telewizyjnych oraz studiach graficznych. Niezbędna jest znajomość funkcjonowania mediów, planowania i przetwarzania informacji, a także podstaw reklamy.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w telewizji, teatrze, firmach producenckich, agencjach reklamowych oraz przy organizacji festiwali i imprez masowych.  

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera