logo

Higienistka stomatologiczna

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Higienistka stomatologiczna 325102

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia

Liczba godzin w cyklu kształcenia

I

II

III

IV

1

Podstawy przedsiębiorczości*

 2

 

 

 

1

32

Kształcenie zawodowe teoretyczne

2

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

2

 2

 

2

64

3

Stany zagrożenia życia i zdrowia

2,5

 

 

 

1,25

40

4

Język migowy

2

 

 

 

1

32

5

Język obcy w stomatologii

3

 

 

 

1,5

48

6

Komunikacja personalna i społeczna

 

2

 

 

1

32

7

Komputerowe wspomaganie działalności w służbie zdrowia

 

 

2

 

1

32

8

Propedeutyka stomatologiczna

 

3

3

 

3

96

9

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

3

2

2

 

3,5

112

10

Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologiczne

 

 

2,5

6

4,25

136

Liczba godzin semestrze:

10,5

9

11,5

6

18,5

592

Kształcenie zawodowe praktyczne

11

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

2

2

3

3

5

160

12

Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

4,5

6

6,5

10

13,5

432

Liczba godzin w semestrze:

6,5

8

9,5

13

18,5

592

Łączna liczba godzin w semestrze:

19

19

19

19

38

1216

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin

  

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą, asystuje podczas zabiegów oraz wykonuje samodzielnie wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem lekarza dentysty. Prowadzi dokumentację medyczną oraz organizuje pracę związaną ze świadczeniem usług w zakresie stomatologii.    

Praca: Absolwenci mają możliwość pracy w gabinetach stomatologicznych oraz poradniach i klinikach dentystycznych. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera