logo

Opiekun w domu pomocy społecznej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 341203

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         Z.6 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w  cyklu nauczania

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy organizacji domu opieki społecznej

20

20

 

 

40

2

Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka

30

30

 20

 20

100

3

Metodyka pracy opiekuńczej

40 

40

30

 

110

4

Teoretyczne podstawy opieki

30

 20

20

 

70

5

Język angielski w pomocy społecznej

 

 

 

20

20

Łączna liczba godzin

120

110

70

40

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Usługi opiekuńcze

 

20

 70

120

190

2

Aktywizacja społeczna

 20

20

20

 

60

3

Trening umiejętności społecznych

15

25

15

15

70

Łączna liczba godzin

35

65

105

135

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 320 godzin

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując plan pracy i opieki, pomaga w zaspokajaniu potrzeb i wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze.

Praca: Absolwenci mają możliwość pracy w: hospicjach, domach pomocy społecznej, przy warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia, szpitalach i szkołach.  

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera