logo

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  325509

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w  cyklu nauczania

I

II

III

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Techniczne bezpieczeństwo pracy

50

20

 

70

2

Podstawy prawa pracy

20

20

 

40

3

Ergonomia w procesie pracy

25

20

 

45

4

Zagrożenia w środowisku pracy

 

30

40

70

5

Język obcy angielski zawodowy

 

 

25

25

Łączna liczba godzin

95

90

65

250

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Ocena ryzyka zawodowego

30

20

30

80

2

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych

 

25

30

55

3

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

30

40

50

120

Łączna liczba godzin

60

85

110

255

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

525

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ  

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy posiada wiedzę umożliwiającą weryfikację stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki psychofizyczne, biologiczne i chemiczne występujące w środowisku pracy. Absolwent potrafi także przeprowadzić kontrolę w zakładzie pracy pod względem przestrzegania przepisów BHP.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: firmach, które zajmują się organizacją szkoleń BHP, przedsiębiorstwach jako specjalista ds. BHP. Po ukończeniu szkoły ma możliwość asystować przy uzupełnianiu dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić rejestr dokumentów dotyczących chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera