logo

Technik eksploatacji portów i terminali

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

·         AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30     50
6 Podstawy organizacji portów i terminali 40       40
7 Język niemiecki/rosyjski zawodowy     20 30 50
8 Organizacja obsługi podróżnych 30 15     45
9 Podstawy transportu i spedycji     40 10 50
10 Procesy magazynowe   50     50
Ogólna liczba godzin 145 95 60 40 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Obsługa podróżnych 20 40     60
12 Dokumentacja magazynowa i przewozowa   30 50 60 140
13 Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego     65 75 140
Ogólna liczba godzin 20 70 115 135 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.33 odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.34 odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik eksploatacji portów i terminali zajmuje się organizacją obsługi bagażowej, przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach. Podczas nauki poznaje zagadnienia z zakresu towaroznawstwa, magazynowania, kosztów procesów logistycznych, portów, terminali i lotnisk.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w terminalach samochodowych, lotniczych i kolejowych, portach, przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich. Zawód ten jest świetną podbudową do dalszego kształcenia na studiach wyższych.  

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera