logo

Technik eksploatacji portów i terminali

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

·         A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w cyklu nauczania 

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące*

1

Podstawy przedsiębiorczości

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

 

 

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podróżni w portach i terminalach

55

 

 

 

55

2

Podstawy organizacji portów i terminali

35

20

 

 

55

3

Transport w portach i terminalach

 

10

15

15

40

4

Procesy magazynowe w portach i terminalach

10

20

30

30

90

5

Język angielski w eksploatacji portów i terminali

 

10

20

20

50

6

Język obcy w eksploatacji portów i terminali (niemiecki)

 

 

20

30

50

Łączna liczba godzin

100

60

85

95

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

55

45

 

 

100

2

Obsługa magazynów

 

40

50

45

135

3

Eksploatacja środków transportu

 

30

40

35

105

Łączna liczba godzin

55

115

90

80

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik eksploatacji portów i terminali zajmuje się organizacją obsługi bagażowej, przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach. Podczas nauki poznaje zagadnienia z zakresu towaroznawstwa, magazynowania, kosztów procesów logistycznych, portów, terminali i lotnisk.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w terminalach samochodowych, lotniczych i kolejowych, portach, przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich. Zawód ten jest świetną podbudową do dalszego kształcenia na studiach wyższych.  

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera