logo

Technik geodeta

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik geodeta 311104

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

         BD.31 Wykonywanie procesów sytuacyjnych, wysokościowych i relizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

         BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 20     40
6 Geodezja ogólna 40 30 30 30 130
7 Geodezja inżynieryjna   15 15 15 45
8 Elementy prawa w geodezji     10 10 20
9 Kataster i gospodarka nieruchomosciami   25 25   50
Ogólna liczba godzin 115 90 80 55 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
10 Ćwiczenia geodezyjne 20 30 15 65 130
11 Prace obliczeniowe i kartograficzne   30 25 55 110
12 Rysunek geodezyjny 30       30
13 Geomatyka   15 35   50
14 Dokumentacja katastralna     20   20
Ogólna liczba godzin 50 75 95 120 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.31. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.32. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik geodeta posiada wiedzę z zakresu geodezji ogólnej i inżynieryjnej, wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji. Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne, powykonawcze, realizacyjne i kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: firmach geodezyjnych i budowlanych, laboratoriach i pracowniach geologicznych, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej – w dziale geodezji. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera