logo

Technik optyk

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik optyk 325302

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

·         MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 20     40
6 Maszynoznawstwo i materiałoznawstwo 25 15 15   55
7 Podstawy optyki, elektrotechniki i elektroniki 40       40
8 Rysunek i dokumentacja techniczna 25       25
9 Technologie elementów, układów optycznych i pomocy wzrokowych   30 20 45 95
10 Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku       30 30
Ogólna liczba godzin 165 65 35 75 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Pomiary oftalmiczne       30 30
12 Wykonywanie elementów i układów optycznych oraz pomocy wzrokowych   60 45 35 140
13 Montaż i demontaż elementów układów i przyrządów optycznych   20 40   60
14 Naprawa elementów układów, przyrządów optycznych i pomocy wzrokowych   20 55 35 110
Ogólna liczba godzin 0 100 140 100 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację MG.14. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację MG.30. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik optyk  dokonuje pomiarów wad wzroku za pomocą odpowiednich przyrządów, dobiera i wykonuje okulary, szkła kontaktowe i inne pomoce wzrokowe. Zajmuje się naprawą i konserwacją wszystkich typów okularów oraz narzędzi optycznych.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować w: salonach lub pracowniach optycznych.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera