logo

Technik teleinformatyk

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik teleinformatyk 351103

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

·         EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Język angielski zawodowy 20       20
4 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
5 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
6 Podstawy systemów komputerowych 20       20
7 Elektrotechnika i elektronika 25       25
8 Systemy operacyjne i urządzenia techniki komputerowej 20 30     50
9 Teleinformatyczne systemy sieciowe     10 40 50
10 Systemy transmisji danych     10 30 40
11 Urządzenia abonenckie     30   30
12 Urządzenia peryferyjne i sieciowe oraz lokalne sieci komputerowe   30 20   50
Ogólna liczba godzin 140 60 70 70 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
13 Pomiary elektryczne i elektroniczne   40     40
14 Rysunek techniczny 25       25
15 Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych   40     40
16 Administrowanie systemami operacyjnymi     40   40
17 Konfigurowanie teleinformatycznych systemów sieciowych       40 40
18 Obsługa i eksplatacja systemów transmisyjnych     10 30 40
19 Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich       35 35
20 Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych   25 25   50
21 Administrowanie systemami operacyjnymi     30   30
Ogólna liczba godzin 25 105 105 105 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.11. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.10. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ   

 

Technik teleinformatyk zdobywa umiejętności z zakresu uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, administrowania systemami teleinformatycznymi, instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach, zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem, konserwacji urządzeń sieciowych, organizowania pracy lokalnej sieci teleinformatycznej. Prowadzi również dokumentację rozliczeniową sprzedaży usług sieciowych, analizuje koszty eksploatacji komputerów i sieci, sporządza oferty cenowe sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, serwisach telefonów komórkowych, organach administracji publicznej eksploatujących systemy teleinformatyczne, firmach montujących i sprzedających komputery.  

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera