logo

Technik telekomunikacji

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik telekomunikacji 352203

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         EE.01 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

·         EE.06 Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Język angielski zawodowy 20       20
4 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
5 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
6 Podstawy systemów komputerowych 20       20
7 Elektrotechnika i elektronika 45 20     65
8 Media transmisyjne   20 20 10 50
9 Przetwarzanie sygnałów     15 25 40
10 Urządzenia telekomunikacyjne     15 35 50
11 Sieci dostępowe   35     35
12 Sieci rozległe   35     35
Ogólna liczba godzin 140 110 50 70 370
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
13 Pomiary elektryczne i elektroniczne   40 25   65
14 Rysunek techniczny 25       25
15 Montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych   15 20 15 50
16 Pomiary parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych       40 40
17 Montaż i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych       50 50
18 Uruchamianie i utrzymanie sieci dostępowych     40   40
19 Uruchamianie i utrzymanie sieci rozległych     40   40
Ogólna liczba godzin 25 55 125 105 310
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.01. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.06. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik telekomunikacji zdobywa umiejętności montażu, eksploatacji i konserwacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, użytkowania stanowisk teleinformatycznych, systemy telefonii stacjonarnej i komórkowej, systemy przesyłu sygnału radiowego i telewizyjnego oraz centrale telefoniczne. Zna budowę i obsługę przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do powyższych zadań.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w firmach telekomunikacyjnych i informatycznych, serwisach sprzętu teleinformatycznego, ośrodki radiotelefoniczne, nadawcze, radiowe i telewizyjne.  

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera