logo

Technik weterynarii

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik weterynarii 324002


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         RL.10 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

·         RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20       20
6 Przepisy ruchu drogowego     20   20
7 Anatomia i fizjologia zwierząt 40       40
8 Produkcja zwierzęca 30 40     70
9 Medycyna weterynaryjna 20 25 25 25 95
10 Nadzór i kontrola weterynaryjna       25 25
11 Inseminacja i rozród zwierząt   15     15
Ogólna liczba godzin 165 80 45 50 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Anatomia i fizjologia praktyczna   30     30
13 Prowadzenie produkcji zwierzęcej   30 30   60
14 Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt     30   30
15 Diagnozowanie chorób zwierząt   25 35   60
16 Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt     35 95 130
17 Wykonywanie nadzoru i kontroli weterynaryjnej       30 30
Ogólna liczba godzin 0 85 130 125 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację RL.10. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację RL.11. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik weterynarii posiada wiedzę niezbędną do udzielenia pierwszej pomocy zwierzętom, podawaniem leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty. Asystuje przy zabiegach chirurgicznych, określa prawidłową/nieprawidłową budowę oraz czynności organizmów zwierzęcych, wykonuje zabieg unasieniania zwierząt. Pracuje jako pomoc lekarza weterynarii.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę między innymi w: gabinetach i lecznicach dla zwierząt, przychodniach weterynaryjnych, gospodarstwach rolnych, ogrodach zoologicznych i organach inspekcji weterynaryjnej.  

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera