logo

Technik wiertnik

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik wiertnik 311707

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         M.8 Wykonywanie prac wiertniczych

·         M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                     

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

2 zdjęcia (format legitymacyjny),

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu.

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr I

semestr II

semestr III

semestr IV

Suma godzin w okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Język angielski zawodowy

 

 

 

20

20

2

Działalność gospodarcza

 

 

 

20

20

3

Dowiercanie i awarie  wiertnicze

90

70

30

 

190

4

Podstawy geologii

40

40

 

 

80

5

BHP w wiertnictwie

 

 

10

 

10

6

Podstawy techniki

 

 

 

20

20

Łączna liczba godzin

130

110

40

60

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Prace wiertnicze

25

40

95

 

160

2

Projektowanie w wiertnictwie

 

 

 

115

115

3

Maszyny i urządzenia wiertnicze

 

25

40

 

65

Łączna liczba godzin

25

65

135

115

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin

 

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik wiertnik zajmuje się montażem i demontażem urządzeń wiertniczych, organizuje i prowadzi procesy wiercenia dobierając odpowiednie narzędzia i osprzęt w celu wykrycia bogactw mineralnych: ropy naftowej, gazu, węgla, surowców mineralnych, wody, wykonuje otwory do studni, pali, słupów, odwodnieni, otworów na potrzeby górnictwa.

Praca: Absolwenci mogą pracować w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, serwisach wiertniczych, branży wierceń geotermalnych, firmach świadczących usługi z zakresu wykonywania przewiertów, studni wierconych, badań hydrogeologicznych. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera