logo

Elektryk

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Elektryk  741103

Kwalifikacje:

·         EE.05  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Język angielski zawodowy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Elektrotechnika i elektronika 70       70
6 Instalacje elektryczne   40 10 50 100
7 Maszyny elektryczne   40 20 40 100
8 Urządzenia elektryczne   30 20 18 68
Ogólna liczba godzin 145 110 50 108 413
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Pomiary elektryczne i elektroniczne   55 15 15 85
12 Rysunek techniczny 50       50
13 Montaż,uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych   20 20 60 100
14 Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych   20 20 60 100
Ogólna liczba godzin 50 95 55 135 335
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 195 205 105 243 748
Praktyka zawodowa         0
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.05. odbywać się będzie po semestrze IV

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Elektryk zajmuje się między innymi projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem zgodnie z dokumentacją techniczną, konserwacją i naprawą instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, prób po montażu i naprawie. Wykonuje również naprawy i konserwacje elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, silników elektrycznych, a także elektromechanikę samochodową.

Praca: Absolwenci mogą pracować wszędzie tam, gdzie praca związana jest z prądem, np. w pogotowiu energetycznym, warsztatach zajmujących się elektromechaniką samochodową, na budowach oraz w zakładach wykorzystujących energię elektryczną.

Po uzupełnieniu kwalifikacji o E.24. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik elektryk.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera