logo

Fotograf

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Fotograf  343101

Kwalifikacja:

·         A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego

Podstawy fotografii

60

Marketing

13

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

Organizacja prac fotograficznych

160

Rejestracja obrazu

160

Kopiowanie i obróbka obrazu

168

RAZEM:

651

Praktyki zawodowebrak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Fotograf zajmuje się wykonywaniem wszelkiego rodzaju zdjęć, ich obróbką i wywoływaniem. Do jego zadań należy przygotowanie  planu zdjęciowego, dobór właściwego sprzętu fotograficznego, oświetlenia oraz obróbka chemiczna i cyfrowa materiałów fotograficznych. Zawód fotografa polega na utrwalaniu osób, rzeczy, przyrody czy martwej natury za pomocą aparatu cyfrowego lub analogowego.

Praca: Absolwenci znajdują pracę w zakładach fotograficznych, domach mody, agencjach modelek, redakcjach gazet, a także wszelkiego typu placówkach wymagających wiedzy i umiejętności artystycznych. Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Po uzupełnieniu kwalifikacji o A.25. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Fototechnik.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera