logo

Górnik eksploatacji podziemnej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Górnik eksploatacji podziemnej 811101

Kwalifikacja:

·          M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego

Technologie i konstrukcje mechaniczne

40

Podstawy podziemnej eksploatacji złóż

60

Pracownia techniczna

30

Miernictwa górnicze

20

Maszyny i urządzenia górnicze

20

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.11. Eksploatacja złóż podziemnych

Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

135

Urabianie i wydobywanie złóż

134

Wentylacja i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych

134

RAZEM:

663

Praktyki zawodowebrak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ


Górnik eksploatacji podziemnej wykonuje operacje związane z załadowaniem materiałów wybuchowych do otworów, ich łączeniem i odpalaniem, zgodnie z metryką strzałową zatwierdzoną przez kierownika robót górniczych. Usuwa luźne bryły skalne ze stropu oraz wierci otwory strzałowe posługując się narzędziami ręcznymi lub mechanicznymi w zależności od potrzeb. Jest to jeden z najniebezpieczniejszych zawodów, dlatego podczas pracy na różnych głębokościach należy kontrolować bezpieczeństwo przed przystąpieniem do robót.

Praca: Absolwenci mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach górniczych prowadzących roboty udostępniające i przygotowawcze, kopalniach eksploatujących węgiel kamienny lub sole czy rudy metali.

Po uzupełnieniu kwalifikacji o M.39. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik górnictwa podziemnego.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera